Inschrijven / Enter online

INSCHRIJVING GEOPEND! THE ENTRY IS OPEN!!

  LET OP! velden met (*) dienen verplicht ingevuld te worden

  Klasse / Class

  (*)

  GEGEVENS HOND / DOG DETAILS :

  Geslacht / Sex

  (*)

  Stamboomnaam / Pedigree Name:
  (*)

  Behaalde titels / Titles:
  (*)

  NHSB nr / Registration number:

  (*)

  Geboorte datum /Date of birth: (dd-mm-jjjj)

  (*)

  Naam van de fokker/ Breeder:

  (*)

  Naam vaderhond / Sire:

  (*)

  Naam moederhond / Dam:

  (*)

  GEGEVENS EIGENAAR / OWNER DETAILS:

  Naam Eigenaar (voorletters & achternaam)
  Name Owner (initial & surname):

  (*)

  Naam mede-eigenaar / Name Co-Owner

  (*)

  Adres + huisnr / Adress:

  (*)

  Postcode / Postal Code:

  (*)

  Woonplaats / Town:

  (*)

  Land / Country:

  (*)

  Telefoonnummer / Phone Number:

  (*)

  Email eigenaar / Email:

  (*)

  Per exposant mag er 1 huisgenoot meegenomen worden naar de show!!

  Graag aanvinken of u iemand mee neemt

  (*)

  Naam van uw huisgenoot:

  (*)

  Telefoonnummer:

  (*)

  Wilt u onze stichting steunen door middel van een vrijwillige bijdrage? Vul dan onderstaand het bedrag in wat u wilt doneren. U kunt dit bedrag tezamen met het inschrijfgeld over maken naar de stichting.

  Doneren

  BETALING/PAYMENT
  Betaling en inschrijving dienen op hetzelfde moment te worden geregeld. Betaling uitsluitend naar:
  IBAN: NL09 RBRB 0787 7314 39 (BIC: RBRBNL21) t.n.v. ASBTG te utrecht
  Wij verzoeken u uw naam en de stamboom naam van uw hond te vermelden.

  Payment and entry should be done at the same moment to only the following bank account number:
  IBAN: NL09 RBRB 0787 7314 39 (BIC: RBRBNL21) t.n.v. ASBTG te utrecht
  We kindly ask you to mention your name and the pedigree name of your dog.

  ________________________________________
  Verklaring en ondertekening

  Covid-19

  Wij hanteren de COVID19 richtlijnen van het R.I.V.M.
  De richtlijnen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Indien nodig passen wij de maatregelen
  aan en zullen wij deze per mail en op facebook aan u bekend maken.

  We use the COVID19 guidelines of the R.I.V.M.
  The guidelines are closely monitored. If necessary, we adjust the measures and we will announce
  them to you by e-mail and on facebook.

  1.
  •Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de open show en de activiteiten van ASTBG.

  •By entering your dog(s) you agree to the fact that your data can be used for the open show, as well as for activities of the ASTBG.

  2.
  •Een hond kan slechts voor een Expositie worden ingeschreven door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend aan de Organisator in te zenden en het inschrijfgeld over te maken op de wijze als op het inschrijfformulier is aangegeven.

  •A dog can only be registered for an Exhibition by submitting the registration form fully completed and signed to the Organizer and transferring the registration fee in the manner indicated on the registration form.

  3.
  •Inschrijven verplicht de inzender/exposant het inschrijfgeld te betalen.

  •The exhibitor undertakes to pay the entry fee.

  4.
  •Alleen honden die op¬genomen zijn in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buiten¬lands hondenstamboek kunnen worden ingeschreven.

  •Only dogs with a, by the FCI, recognised pedigree are allowed to be entered.

  5.
  •Honden die in bezit zijn van een kampioenstitel dienen ingeschreven te worden in de kampioensklasse. De kampioenstitels dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld.
  Een fotokopie van 1 van de titels dient na de inschrijving apart gemaild te worden naar: info@asbtg.nl

  •Dogs that hold a championship title must be entered in the champion class. The championship titles must be stated on the registration form. A photocopy of 1 of the titles must be emailed separately after registration
  To: info@asbtg.nl

  6.
  •Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie.

  •Any damage caused by a visitor, stand, stand owner, exhibitor, dog etc., can never be claimed with the organization of this show.

  7.
  •Bij het annuleren van de show wordt het inschrijfgeld volledig teruggestort op uw rekening.

  •When canceling the show, the entry fee will be fully refunded to your account.

  8.
  •De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond vol-doende is geënt, (reguliere vaccinaties) waarvan de geldigheid aantoonbaar is. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Honden komende uit het buitenland moeten ook een geldige rabiës enting hebben. De inzender/exposant moet dit aan kunnen tonen middels het Europees hondenpaspoort.

  •The exhibitor states that the dog he has entered is completely vaccinated against distemper, parvo, leptospirosis and HCC and, coming from abroad against rabies. Proof of vaccination can be asked for. Furthermore the exhibitor states that the dog he has entered has not, to his knowledge, been in circumstances where there might have been danger of infection with canine distemper, or any other disease during the last 12 weeks, and that he will not present his dog if such circumstances should occur between now and the day of the Show.

  Ik ga akkoord met de voorwaarden
  u dient hiermee akkoord te gaan met de voorwaarden alvorens u het formulier kunt versturen.

  Het versturen van uw gegevens kan enkele minuten duren, sluit de browser NIET voordat er een melding mbt de verzending is verschenen.

  Klik nu op "Verzenden"