WELKOM

Welkom op de website van de Active Staffordshire Bull Terrier Group.
Wij willen de verbondenheid tussen de liefhebbers van ons mooie ras bevorderen en de Staffordshire Bull Terrier op een positieve manier promoten. Daarnaast hopen wij “nieuwe” mensen te interesseren in de Staffordshire Bull Terrier, haar rasspecifieke eigenschappen en veelzijdigheid. Alles vanuit het gezamenlijke doel: maximaal genieten van de Staffordshire Bull Terrier. De ASBTG zal dit door onder meer doen door het organiseren van shows, lezingen, workshops e.d. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. . Eventuele opbrengsten zullen ten goede komen aan organisaties die zich bezig houden met het dierenwelzijn in het algemeen en de Staffordshire Bull Terrier, in ruime zin, in het bijzonder. Dit kunnen organisaties en/of doelen zijn in zowel Nederland als daarbuiten. Uiteraard zullen wij u hierover informeren op deze website. De stichting zal worden gedragen door personen die het ras een warm hart toedragen.Uiteraard zullen wij u hierover blijvend informeren. De stichting zal worden gedragen door personen die het ras een warm hart toedragen

Welcome to the new ACTIVE STAFFORDSHIRE BULL TERRIER GROUP (ASBTG).
We formed because we have an important mission: To provide solidarity among enthusiasts of our beautiful breed, and to promote our breed in a positive way. Along the way we hope to get new people interested in the Staffordshire Bull Terrier and its unique multi-purpose abilities. Our common purpose is to enjoy the Staffordshire Bull Terrier to the fullest. The ASBTG will do this by organizing shows, lectures, workshops and events.

We are a new non-profit foundation registered with the Dutch Chamber of Commerce. Any proceeds will go to benefit organisations that share our interest in animal welfare in general and the Staffordshire Bull Terrier in particular. These organisations can be located in the Netherlands or abroad.

The heart of the foundation are people who’ve the Staffordshire Bull Terrier at heart.