Contact

Contact gegevens / Contact details:

Active staffordshire Bull Terrier Stichting (ASBTG)

Bestuur / Board:

Voorzitter / President: Sara van Wijk
Secretaris / Secretary : Rini van Wijk
Penningmeester / Treasurer : Gerie van der Weerd

Postadres:

Wilhelminalaan 48
8262 DG Kampen

Email:

Voorzitter/ Secretaris : info@asbtg.nl
Penningmeester: penningmeester@asbtg.nl

Rekeningnummer / Bank account number:

Regiobank
IBAN:NL09 RBRB 0787 7314 39
BIC: RBRBNL21
Bank adress:
Regiobank
Croeselaan 1
3521 BJ Utrecht
Postbus 918
3500 AX Utrecht

Registratie / Registration:

Kamer van koophandel Utrecht: 77658590